نمایشگاه صنعتی بین المللی
EXPO EURASIA IRAN 2023
از ۱۰-۱۲ اکتبر سال۲۰۲۳
ایران · تهران ·
مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران
مجمع تجاری وبیزنسی تهران

EXPO-RUSSIA IRAN 2023 محل برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعتی
مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران
EXPO EURASIA IRAN 2023
ااین یک بستر تجاری موثر برای تماس مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان با شرکای بالقوه در غرب آسیا و خلیج فارس است
کاتالوگ آنلاین
مجمع تجاری(بیزنسی)
از ۱۰-۱۲ اکتبر سال۲۰۲۳
مفصل تر
EXPO EURASIA - 2023 نمایشگاه های
10 - 12 October, Tehran, Iran
6 - 8 December, Hanoi, Vietnam
READ MORE
Organizators
!در خبرنامه ما مشترک شوید و اولین کسی باشید که از اخبار مطلع می شوید