TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 4
EXPO EURASIA 2022 VIETNAM
7-9 tháng 12 2022
Việt nam · Hà Nội · NECC
01 Do Duc Street Me Tri Ward Nam Tu Liem District
1-20 tháng 12 2022
DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT - NGA
EXPO EURASIA 2022 VIETNAM
đây là một môi trường kinh doanh hiệu quả để tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất và xuất khẩu với các đối tác tiềm năng ở các nước Đông Nam Á

TRIỂN LÃM EXPO-RUSSIA 2022

Chi tiết hơn
Chi tiết hơn
Chi tiết hơn
THAM GIA
Ban tổ chức Công ty Cổ phần "Zarubezh-Expo"
Nga, Mátxcơva, đường Prechistenka, 10/2, tòa số 1
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và tìm hiểu những tin tức đầu tiên!