VR LOGISTIC

VR LOGISTIC is an international logistics operator providing a full range of services in transportation and customs registration since 2001.
The company has a well-developed network of branches in Russia: St. Petersburg, Vladivostok, Novorossiysk, Zabaikalsk, Smolensk and Tver; in the major cities of China - Beijing, Guangzhou, Shanghai, Hong Kong; Turkey: Istanbul; UAE: Dubai; Vietnam: Ha Noi, Ho Chi Minh City.
VR LOGISTIC complies with international quality standards and is a member of the Freight Forwarders Association of the Russian Federation. The company is also a member of FIATA, the International Federation of Freight Forwarders Associations since 2012 and IATA, the International Air Transport Association. We are the first Russian company to be admitted to the All-China Logistics and Procurement Association as a member of the Board of Governors.
VR LOGISTIC provides customs clearance services on the basis of a certificate of inclusion in the Register of Customs Representatives.
The company provides services for complex import within the framework of transport and cargo clearance to Russia.

VR LOGISTIC là nhà điều hành hậu cần quốc tế cung cấp đầy đủ các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hải quan từ năm 2001.
Công ty có một mạng lưới chi nhánh phát triển ở Nga: St. Petersburg, Vladivostok, Novorossiysk, Zabaikalsk, Smolensk và Tver; tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc: Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Hồng Kông; tại Việt Nam: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh; Thổ Nhĩ Kỳ: Istanbul; UAE: Dubai.
VR LOGISTIC tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, là thành viên của Hiệp hội các nhà giao nhận vận tải Nga. Công ty cũng là thành viên của FIATA, Liên đoàn Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế từ năm 2012 và IATA, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Chúng tôi là công ty đầu tiên của Nga được kết nạp vào Hiệp hội Mua sắm và Hậu cần Toàn Trung Quốc với tư cách là thành viên của Hội đồng Thống đốc.
VR LOGISTIC cung cấp dịch vụ hải quan trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký Đại diện Hải quan.
Công ty cung cấp các dịch vụ nhập khẩu phức hợp trong khuôn khổ vận chuyển và thông quan hàng hóa sang Nga.

Telephone: +7 495 646 98 56, +7 495 646 98 78

WEB: https://www.vr-logistic.ru/en/

E-mail: logistic@vr-logistic.ru

Address: 119607, Moscow, Michurinsky Prospekt 31/7