Primorsky konditer LLC

A group of companies that brings together a list of leaders in the food and agricultural industry of the region, which is of big social importance for the Vladivostok city and the Primorsky Region of the Russian Federation as a whole. In the our production plants and farms, with the help of modern equipment, a large number of product items are produced. This including a full range of dairy and confectionery products (such as unique brands of chocolate and sweets, a variety of desserts, cheeses, traditional dairy products, and well as organically grown grains: soybean and corn).

Nhóm công ty, liên kết nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp của khu vực, đang mang lại giá trị xã hội lớn cho thành phố Vladivostok và toàn bộ Khu vực Primorsky của Nga. Tại các nhà máy và trang trại của Nhóm công ty, thông qua trang thiết bị hiện đại, được sản xuất một lượng lớn các sản phẩm, bao gồm toàn bộ danh mục sản phẩm sữa và đồ ngọt (như các thương hiệu sô cô la và kẹo độc đáo, đủ loại bánh tráng miệng, phô mai, sản phẩm sữa truyền thống và cả các loại ngũ cốc hữu cơ như đậu nành và ngô).

Telephone: +7 (423) 279-55-04; +7 (914) 914 325 12 21

WEB: www.primkon.ru

E-mail: konditer@primkon.ru

Address: 690091, Russia, Vladivostok, st. Aleutskaya, 52