WETER LLC

WETER LLC presents innovative startup projects aimed at improving the environmental situation in the world:
1) W.E.T.E.R is a building capable of generating its own electricity from wind (up to 200% of its own needs
2) GOROD L.E.S - smart urban transport and logistics system
3) V.O.D.A is a water power generator based on Archimedean and gravitational forces
The W.E.T.E.R project will be presented at the exhibition

WETER LLC trình bày các dự án khởi nghiệp sáng tạo nhằm cải thiện tình hình môi trường trên thế giới:
1) W.E.T.E.R là tòa nhà có khả năng tự tạo ra điện từ gió (lên tới 200% nhu cầu của chính nó)
2) GOROD L.E.S - hệ thống giao thông đô thị và hậu cần thông minh
3) V.O.D.A là máy phát điện dựa trên lực Archimedean và lực hấp dẫn
Dự án W.E.T.E.R sẽ được trưng bày tại triển lãmTelephone: +971 58 530 4380, +79994660252

WEB: https://denistiaglin.com/

E-mail: tiaglindenis@gmail.com

Address: 142100, Russia, Moscow region, Podolsk city, st. Komsomolskaya, 1, building 49, room 1, room 65