Terra Sibirica LTD

Terra Sibiriсa LLC has 15 years of experience in wooden house construction, our houses are in 14 countries of Europe and Asia. We produce wooden house kits made of Siberian cedar using various technologies:
- from a rounded log;
- made of glued beams;
- massive profiled timber;
- manual logging;
- as well as mouldings (lining, decking, etc.)
Cedar is a treasure of Siberia: it has medicinal properties, harmonizes blood circulation and strengthens the general well–being of a person, has a pleasant aroma, creates a unique atmosphere of comfort at home.
All cedar is absolutely legally harvested, all transactions are registered in the state LesEGAIS system.
We are the winners of the regional Exporter of the Year contest of the Tomsk Region in 2021 and 2022.

Terra Sibirika LLC có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà gỗ. Chúng tôi có mặt ở 14 quốc gia ở Châu Âu và Châu Á. Chúng tôi sản xuất bộ nhà gỗ từ gỗ tuyết tùng Siberia bằng nhiều công nghệ khác nhau:
- từ các khúc gỗ tròn;
- từ gỗ dán nhiều lớp;
- gỗ định hình lớn;
- cắt thủ công;
- các sản phẩm gỗ ép (gỗ lớp lót, ván sàn, v.v.)
Gỗ tuyết tùng là báu vật của Siberia: nó có đặc tính chữa bệnh, điều hòa tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tổng thể của con người, có mùi thơm dễ chịu và tạo ra bầu không khí thoải mái cho căn nhà.
Tất cả gỗ tuyết tùng đều được thu hoạch hoàn toàn hợp pháp, mọi giao dịch đều được đăng ký trong hệ thống nhà nước LesEGAIS.
Chúng tôi là những người chiến thắng trong cuộc thi khu vực Nhà xuất khẩu của năm của Vùng Tomsk vào năm 2021 và 2022.

Telephone: +7 (952) 809 4023

WEB: https://terra-sibirica.ru/english

E-mail: terra.sibirica@yandex.ru

Address: 634024, Russia, Tomsk region, Tomsk city, 2nd poselok LPK, 111, building 5