LLC “SPK Resource”

The company "SEC Resource" is a manufacturer of a unique Plasticizer T, which is used in the production of polymer-bitumen binders.

Công ty" TÀI NGUYÊN SEC " là nhà sản xuất Chất Hóa Dẻo độc đáo T, được sử dụng trong sản xuất chất kết dính polymer-bitum.

Telephone: +7 (926)276 -80-25, +7 (977) 518-27-98

WEB: https://spk-resource.ru/

E-mail: info@spk-resource.ru

Address: 119048, Russia, Moscow, Presnenskaya embankment, 6 building 2