Azimut Technosphere/ BaikalMedPlast TM

BaikalMedPlast company (a limited liability company is a member of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of the Republic of Buryatia) is an innovative company and a subsidiary of JSC Ulan-Ude Instrument-Making Production Association, one of the largest enterprises of the Republic of Buryatia.
Currently, the company is ready to offer pipette tips for sale on the Vietnamese market. This product is a necessary consumable for lots ot medical, chemical or scientific laboratory. The tips produced by the company have all the necessary certificates and permits on the EAEU market. The range of tips includes 10, 100, 200, 300 and 1000 µl products. Tips are produced in sterile and non-sterile forms, with and without a filter, packed in bags of 1000 pieces and in plastic boxes.
Serial production has been underway since 2022, the tips are produced due to the most modern Japanese equipment (FANUC thermoplastics), the best Italian injection molds are used to manufacture products. The production uses polypropylene with the highest grade from SIBUR, produced in Russia.
Over the past period, the company's products have been purchased by leading medical laboratories and clinics of Russian Federation, and supplies are being made to the state strategic reserve. Clients highly estimate the quality of BaikalMedPlast tips.
Our company is ready to manufacture and provide the required batch of products to Vietnam in the shortest possible time.

Công ty BaikalMedPlast (công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên Hội các nhà công nghiệp và doanh nhân Cộng hòa Buryatia) là một công ty đổi mới sáng tạo và là công ty con của CTCP “Hiệp hội Sản xuất Dụng cụ Ulan-Ude”, một trong những doanh nghiệp lớn của Cộng hòa Buryatia.
Hiện tại, công ty đã sẵn sàng chào bán đầu tip pipet tại thị trường Việt Nam. Đây là loại vật tư tiêu hao không thể thiếu cho bất kỳ phòng thí nghiệm y tế, hóa học hay khoa học nào. Các loại đầu típ do công ty sản xuất đều có đầy đủ tất cả các chứng nhận và giấy phép cần thiết trên thị trường EAEU. Dòng sản phẩm bao gồm đầu típ 10, 100, 200, 300 và 1000 µl. Đầu tip được sản xuất ở dạng vô trùng và không vô trùng, có và không có bộ lọc, số lượng lớn trong túi - 1000 chiếc và trong hộp đựng đầu típ.
Quá trình sản xuất liên tục khép kín được tiến hành từ năm 2022, đầu tip được sản xuất trên thiết bị hiện đại nhất của Nhật Bản (nhựa nhiệt dẻo FANUC) và sử dụng khuôn phun tốt nhất của Ý để sản xuất sản phẩm. Trong quá trình sản xuất sử dụng polypropylen loại chất lượng cao nhất do công ty SIBUR, Liên bang Nga cung cấp.
Trong thời gian qua, các sản phẩm của công ty đã được các phòng thí nghiệm và phòng khám y tế hàng đầu Liên bang Nga sử dụng, được chính phủ mua để dự trữ chiến lược. Khách hàng nhớ đến chúng tôi nhờ chất lượng cao của đầu típ BaikalMedPlast.
Công ty chúng tôi sẵn sàng sản xuất và gửi các lô thành phẩm theo yêu cầu về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Telephone: +7 (924) 019 3333, +7 (3012) 44-24-41

WEB: https://uuppo.ru

E-mail: mail@uuppo.ru

Address: 670034, Republic of Buriatia, Ulan-Ude, Khotza Namsaraeva 7