MGIMO

MGIMO (Moscow State Institute of International Relations) is one of the leading educational institutions in Russia specializing in teaching and research in the field of international relations. Founded in 1944, MGIMO offers a wide range of study programs, including bachelor's, master's and postgraduate studies.

MGIMO is the most human-centered and market-oriented university in Russia. It is the country's leading socio-economic and humanitarian university with unique international competencies. MGIMO is included in the Guinness Book of Records for the number (55) of foreign languages taught. Today, the University operates in three modern campuses in Moscow, Moscow region and Tashkent, as well as on the MGIMO educational platform in Geneva.

MGIMO is also actively engaged in research work in the field of international relations. The Institute has several research centers and laboratories that study various aspects of world politics, economics and culture.

The University also actively cooperates with international organizations and universities around the world.

In general, MGIMO offers students ample opportunities to study and understand international relations from a Russian perspective, as well as to participate in active research work in this field.

MGIMO (Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Mátxcơva) là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu Liên bang Nga, chuyên giảng dạy và nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Trường được thành lập từ năm 1944, MGIMO cung cấp nhiều chương trình học đa dạng, bao gồm hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

MGIMO là ngôi trường lấy con người làm trung tâm và định hướng thị trường tại Liên bang Nga. Trường là chiếc nôi đào tạo mảng ngành kinh tế xã hội và khoa học nhân văn hàng đầu cả nước cùng năng lực quốc tế độc đáo. MGIMO đã được ghi danh trong Sách kỷ lục Guinness về số lượng (55) ngoại ngữ được giảng dạy tại đây. Hiện nay, trường có 03 cơ sở đào tạo hiện đại nằm tại tp. Mátxcơva, vùng ngoại ô Mátxcơva và Tashkent, cũng như có phân viện MGIMO tại Geneva.

MGIMO rất tích cực tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Trường có một số trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa thế giới.

Trường cũng rất tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế và các trường đại học trên khắp thế giới.

Nói chung, MGIMO mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về các mối quan hệ quốc tế từ góc nhìn của Nga, cũng như tạo điều kiện cho các em tham gia nghiên cứu tích cực trong lĩnh vực này.

Telephone: +7 495 234-8461

WEB: https://english.mgimo.ru/

E-mail: international@inno.mgimo.ru

Address:  Russia, Moscow, Prospect Vernadskogo 76