Bank Uralsib

PJSC Bank Uralsib is one of the leading Russian banks, providing retail and corporate clients with a wide range of banking products and services. The Bank's main activities are retail, corporate and investment banking.
The Bank's head office is located in Moscow. The Bank's integrated regional sales network of financial products and services is represented in 7 federal districts and 45 regions and, as of November 1, 2023, includes: 218 points of sale, 1,340 ATMs, 281 payment terminals.
We have 6 branches: St. Petersburg, Stavropol, Krasnodar, Ufa, Novosibirsk, Yekaterinburg.


PJSC Bank Uralsib là một trong những ngân hàng hàng đầu của Nga, cung cấp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Hoạt động chính của Ngân hàng là ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp và đầu tư.
Trụ sở chính của Ngân hàng đặt tại Moscow. Mạng lưới bán sản phẩm và dịch vụ tài chính tích hợp trong khu vực của Ngân hàng được đại diện tại 7 quận liên bang và 45 khu vực, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2023, bao gồm: 218 điểm bán hàng, 1.340 máy ATM, 281 thiết bị đầu cuối thanh toán.
Chúng tôi có 6 chi nhánh: St. Petersburg, Stavropol, Krasnodar, Ufa, Novosibirsk, Yekaterinburg.


Telephone: +7 (920) 9235122, +7 (926) 5727111

WEB: https://www.uralsib.ru/

E-mail: BelovaTA@uralsib.ru

Address: Russian Federation, Moscow, st. Efremova, 8