LLC «Center of corporate medicine»

Center of Corporate Medicine has been providing medical services at remote industrial sites in the remote and extreme regions for more than 15 years.
The company provides a full line of medical services at remote sites: healthcare and industrial hygiene, emergency medicine, evacuations, telemedicine, medical examinations, first aid and emergency pre-hospital training, and manufacturing of protective clothes for work in Arctic locations.

Trung tâm Y tế Doanh nghiệp LLC đã tổ chức công việc cung cấp dịch vụ y tế tại các doanh nghiệp công nghiệp ở xa ở những vùng khó tiếp cận và khắc nghiệt trong hơn 15 năm.
Công ty cung cấp đầy đủ các giải pháp trong lĩnh vực y tế tại các địa điểm xa xôi: bảo vệ sức khỏe và vệ sinh lao động, cấp cứu, sơ tán khẩn cấp, y tế từ xa, khám bệnh, đào tạo nhân viên sơ cứu và cấp cứu trước bệnh viện, sản xuất quần áo bảo hộ lao động cho người dân. làm việc ở Bắc Cực.

Telephone: +7 (3822) 99-54-00

WEB: https://globalccm.com/

E-mail: ccm@globalccm.com

Address: 634050, Russia, Tomsk region, Tomsk, Moskovsky tract, 23