SibArmaPlast-ImpEX LLC

Operating since 2006
Export experience since 2013
Dealer of the ADL - steel ball valves Dn 15-500 mm, cast iron valves Dn 50-600 mm, gate valves Dn 50-1200 mm, butterfly valves Dn 25-1400 mm, shut-off valves Dn 15-300 mm, check valves Dn 15- 300 mm, balancing valves Dn 15-125 mm, pressure regulators, pumps, process control cabinets.
Dealer of the LD - brass ball valves Dn 15-50mm.
Supply of engineering products for the mining industry, housing construction, transportation of oil products and gas.
Hoạt động từ năm 2006
Có kinh nghiệm xuất khẩu từ năm 2013
Sản phẩm chủ lực của nhà máy ADL - van bi thép công nghiệp Dn 15-500 mm, van gang Dn 50-600 mm, van cổng dao Dn 50-1200 mm, van bướm Dn 25-1400 mm, van cầu Dn 15-300 mm, van một chiều Dn 15- 300 mm, van cân bằng Dn 15-125 mm, van điều khiển chênh áp, bơm, tủ điều khiển quy trình.
Sản phẩm chủ lực của nhà máy LD - van bi đồng Dn 15-50 mm.
Cung cấp các sản phẩm cơ khí cho ngành khai thác mỏ, xây dựng công trình nhà ở, vận chuyển sản phẩm dầu khí.

Telephone: +7 (3012) 297-650, +7 (924) 634-10-67

WEB: http://www.sibarmaplast.ru/

E-mail: Lng@sibarmaplast.ru

Address: Russia, Republic of Buryatia, 1A Traktovaya str., room 1